Wczytuję dane...
Model: 540780
Kod producenta: 1128
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 5900511604801
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Producent: vtech
Opis:

Jadę w daleką drogę wożę ładunki tam i tu!
Licz i baw się z Wywrotką Małego Budowniczego. Wrzuć kolorową kulkę do specjalnego otworu na wywrotce, aby usłyszeć nazwy cyfr oraz naciśnij duże kolorowe przyciski, aby poznać kolory i nazwy narzędzi. Rozładuj wywrotkę i rozpocznij zabawę od nowa!

Cechy:

- Ru­cho­ma skrzy­nia
- Spe­cjal­ny otwór, któ­ry li­czy ko­lo­ro­we kul­ki
- 3 ko­lo­ro­we przy­ci­ski: włą­cza­ją me­lo­die, uczą nazw na­rzę­dzi i ko­lo­rów
- Cho­wa­ny sznu­rek. Łatwo do­stęp­ny, gdy dziec­ko już pod­ro­śnie
- Re­gu­la­cja gło­śno­ści
- Funk­cjo­nal­ne i trwa­łe wy­ko­na­nie za­pew­nia dłu­gą i bez­piecz­ną za­ba­wę
- Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cze­nia oszczę­dza ba­te­rie


Nr katalogowy:

60480


Wymagania wiekowe: 6
Płeć: Chłopcy
Kolor: Wzór
Kolor: Wielokolorowy
Pozostałe parametry:

Wymiary opakowania: 30 x 24,1 x 13,3 cm


Dla najmłodszych

  • depth: 

    135

  • height: 

    305

  • width: 

    240