Wczytuję dane...
Model: 563706
Kod producenta: 1128
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 5900511605181
Wysyłka: Wysyłka gratis!
Producent: vtech
Opis:

- Fa­scy­nu­ją­ca ksią­żecz­ka z wier­szy­ka­mi dla dzie­ci
- Ksią­żecz­ka po­sia­da ko­lo­ro­we ob­raz­ki, pod­świe­tla­ne przy­ci­ski i wspa­nia­łe pio­sen­ki
- Ma­lu­szek może sam prze­wra­cać stro­ny i słu­chać swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek
- Pod­czas za­ba­wy dziec­ko roz­wi­nie zmy­sły: wzro­ku, słu­chu i do­ty­ku
- Sta­ran­nie za­pro­jek­to­wa­ne i wy­ko­na­ne z do­bre­go ma­te­ria­łu stro­ny ksią­żecz­ki są od­por­ne i będą słu­żyć przez dłu­gi czas


Nr katalogowy:

60518


Marka: Brak
Płeć: Chłopcy
Płeć: Dziewczynki
Wymagania wiekowe: 6
Kolor: Wzór
Kolor: Wielokolorowy
Pozostałe parametry:

Wymiary opakowania: 20,5 x 21,5 x 5,5 cm


Dla najmłodszych

  • depth: 

    52

  • height: 

    215

  • width: 

    205