Wczytuję dane...
Polityka prywatności
Polityka prywatności oraz informacja RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy Misiek.eu pod adresem internetowym https://misiek.eu (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez Teleinformatyka Łukasz Słowiński z siedzibą w Kielcach przy ul. Pocieszka 10/41, 25-519 Kielce.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Teleinformatyka Łukasz Słowiński z siedzibą w Kielcach, NIP: 6581835576, REGON: 260435825

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 7. Skutek niepodania danych:

- brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu:

- Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
- Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


 9. Możliwość cofnięcia zgody- w każdej chwili

     Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

10. TWOJE UPRAWNIENIA - Przysługuje Ci prawo żądania:


- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:


wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt- mailowo: kontakt@misiek.eu, tel. 509 011 012.